Økonomi

Under praktikforløbet modtager eleven overenskomstmæssig lærlingeløn fra arbejdsgiveren.

Under teoriforløbene skal eleven ikke have løn, men modtager skoleydelse fra EGU vejlederen.

Eleven ansættes på fuld tid.

Bonusordning:

I perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2019 kan arbejdsgiver modtage et beløb svarende til 68 kr om dagen i 7 dage om ugen. Som om måneden er ca 2000 kr i tilskud.

Dette sørger EGU vejlederen for at arbejdsgiver modtager.