Hvad er EGU

Kommunen er forpligtet til at tilbyde EGU til unge under 30 år, der ikke umiddelbart er i stand til at gennemfører en erhvervsuddannelse(EUD) pga. manglende boglige færdigheder eller lign.

Disse unge er gode til at lære gennem praktisk arbejde og er motiverede og mødestabile.

EGU har eksisteret siden 1993.

EGU udbydes og gennemføres i et samarbejde mellem kommuner, produktionsskoler, erhvervsskoler og erhvervsliv.

EGU er en individuel tilpasset arbejdspladsuddannelse, der kan indrettes efter arbejdsgiverens behov og elevens forudsætninger. Dette betyder, at arbejdsgiveren har stor medindflydelse på, hvilke teoridele, uddannelsen skal indeholde, og hvornår disse skal ligge.

EGU er en vekseluddannelse, der som udgangspunkt varer 2 år, og kan i særlige tilfælde vare 1½ – 3 år og indeholder 20-40 ugers teoriundervisning på f.eks. en erhvervsskole, enten samlet eller spredt ud over hele EGU perioden.