Hvad betyder det for dig

Det betyder at du kan få udført nogle meningsfulde arbejdsfunktioner og på sigt tilføre arbejdspladsen værdifuld arbejdskraft.

Du er med til at uddanne et ungt menneske, der måske ellers ikke ville få en uddannelse og måske dermed ikke få fodfæste på arbejdsmarkedet. I værste fald ryger de måske ud på et sidespor.

Vi har mange virksomheder som vil kunne fortælle, om det at have en EGU elev og de gode oplevelser de har haft.

Vi har mange elever som vil kunne fortælle, hvor meget det har betydet for dem, at få muligheden for uddannelse hos en arbejdsgiver der kunne guide dem i uddannelsen.